Leader Board

Rank
Name
Mobile no.
Score
1
XXXXXX1454
6
2
XXXXXX8645
4
3
XXXXXX3878
3
4
XXXXXX2151
2
5
XXXXXX3213
1
5
XXXXXX9701
1
5
XXXXXX0982
1
5
XXXXXX7642
1
5
XXXXXX3181
1
5
XXXXXX9504
1
5
XXXXXX6424
1
5
XXXXXX4981
1
5
XXXXXX8723
1
5
Ashok Thakur
XXXXXX5043
1
5
XXXXXX2017
1
16
XXXXXX6584
0
16
Yashwant b
XXXXXX9378
0
16
XXXXXX7205
0
16
XXXXXX1307
0
16
XXXXXX2341
0